در صورت تمایل به همکاری با کافه شوکا فرم زیر را تکمیل نمایید :

نام و نام خانوادگی*
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید

نام پدر*
لطفا نام پدر خود را وارد نمایید

تاریخ تولد*
ورودی نامعتبر

شماره شناسنامه*
شماره نا معتبر

شماره ملی*
شماره نا معتبر

جنسیت*
ورودی نامعتبر

ملیت*
لطفا نام کشور زادگاه خود را وارد نمایید

وضعیت نظام وظیفه
ورودی نامعتبر

نوع معافیت
ورودی نامعتبر

علت*
لطفا نام شهر خود را وارد نمایید

وضعیت تاهل*
ورودی نامعتبر

نشانی*
ورودی نامعتبر

شماره تلفن ثابت*
شماره نا معتبر

شماره تلفن همراه*
شماره نا معتبر

شماره تلفن ضروری*
شماره نا معتبر

آدرس ایمیل*
ایمیل نا معتبر

سایر توضیحات
ورودی نامعتبر

سوابق تحصیلی
ورودی نامعتبر

دوره‌های آموزشی
ورودی نامعتبر

آشنایی با زبان های خارجی
ورودی نامعتبر

سایر توانمندی ها
ورودی نامعتبر

سوابق شغلی
ورودی نامعتبر

آیا سابقه حق بیمه دارید؟
ورودی نامعتبر

نوع بیمه، شماره و مدت آن
ورودی نامعتبر

از چه طریق با این کافه آشنا شده اید؟
ورودی نامعتبر

نام معرف*
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید

آيا از بستگان، دوستان و يا آشنايان شما در اين کافه مشغول به كار هستند؟
ورودی نامعتبر

به طور مشخص خود را برای چه شغلی آماده می دانید؟
ورودی نامعتبر

حداقل ميزان حقوق مورد درخواست
ورودی نامعتبر

از چه تاریخی می توانید مشغول به کار شوید؟
ورودی نامعتبر

درصورتي كه بيان نكته اي در انتخاب شما موثر است بيان نمائيد.
ورودی نامعتبر

عکس پرسنلی
ورودی نامعتبر

jpg با کیفیت 300px x 400px

ارسال